Τα τελευταία χρόνια τα ασφάλιστρα για την ασφάλιση του αυτοκινήτου ακολουθούν πτωτική πορεία. Αυτό οφείλεται σε πολλούς παράγοντες, αλλά οι κυριότεροι είναι οι εξής:

 

  • Μείωση της κυκλοφορίας των οχημάτων λόγω των αυξημένων τιμών στα καύσιμα.

  • Μείωση της αξίας των οχημάτων και συνεπώς μείωση των μεγάλων αποζημιώσεων από τις ασφαλιστικές.

  •  Έντονος ανταγωνισμός μεταξύ των ασφαλιστικών σε μία συρρικνούμενη αγορά.

  • Διείσδυση στην ασφαλιστική αγορά αφαλιστικών από το εξωτερικό με καθεστώς Ε.Π.Υ.

  • Μείωση του πιστωτικού κόστους και ρίσκου των ασφαλιστικών, με το νέο καθεστώς προείσπραξης των ασφαλίστρων.

 

Ο τελικός κερδισμένος είναι ο ασφαλιζόμενος που βρίσκει πλέον χαμηλά ασφάλιστρα ακόμη και σε μεγάλες και αξιόπιστες εταιρείες, ή σε εταιρείες του εξωτερικού με τεχνογνωσία και εμπειρία από την παρουσία τους σε πολλές Ευρωπαϊκές χώρες.

 

Βέβαια, τα χαμηλά ασφάλιστρα μπορεί να έχουν και κινδύνους όταν για την μείωση στις τιμές στην ασφάλεια του αυτοκινήτου, γίνεται έκπτωση στην ποιότητα των παροχών από τις ασφαλιστικές εταιρείες. Χρειάζεται προσοχή στην επιλογή της ασφαλιστικής και των καλύψεων. Γι' αυτό πρέπει να έχετε εμπιστοσύνη στην κρίση του ασφαλιστή και στην συμβουλή που θα σας δώσει για την ασφάλιση του αυτοκινήτου σας.

 

Ακολουθώντας την τάση της αγοράς, το asfalyseis.gr συνεργάζεται με ασφαλιστικές που προσφέρουν χαμηλά ασφάλιστρα και ταυτόχρονα είναι αξιόπιστες και μπορούν να προσφέρουν υψηλού επιπέδου παροχές υπηρεσιών.

 

Μπορείτε να δείτε μέσα από την ιστοσελίδα μας τα χαμηλότερα ασφάλιστρα για το όχημά σας, αλλά μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας για να σας δώσουμε την προσφορά μας για το εύρος των ασφαλιστικών με τις οποίες συνεργαζόμαστε.

Φθηνή ασφάλεια αυτοκινητου τιμες

AsfaLyseis | Βρείτε φθηνή ασφάλεια συτοκινήτου και κάντε αγορά ασφαλιστηρίου από 60€ το εξάμηνο. Κάντε τιμολόγηση και δείτε τις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.