ατλαντικη ενωση ασφαλεια αυτοκινητου

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ - ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ

ΑΤΛΑΝΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ Α.Ε.ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ

 

ΧΩΡΑ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ

Ελλάδα

 

ΠΟΣΟΣΤΟ ΦΕΡΕΓΓΥΟΤΗΤΑΣ 2020

275%

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ

Μεσογείων 71 & Ήλιδος 36
Αθήνα - ΤΚ 11526

Website: https://www.atlantiki.gr
Email: support@atlantiki.gr

Τηλ: 210-7454000

 

ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ

Η Ατλαντική Ένωση με εντυπωσιακές διεθνείς συνεργασίες σε επίπεδο μετόχων και αντασφαλιστών,έχει πετύχει:

- Να είναι ΠΡΩΤΗ σε φερεγγυότητα ασφαλιστική εταιρία στην Ελλάδα, βάσει των ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Διαθέτει, με αποτελέσματα της 31ης Δεκεμβρίου 2018, Δείκτη Φερεγγυότητας 273,8%, δηλαδή σχεδόν 3 φορές περισσότερο από το απαιτούμενο.

- Να συμπεριλαμβάνεται στις 50 ταχύτερα ανερχόμενες ελληνικές επιχειρήσεις.

- Να διατηρεί παράδοση συνεχούς κερδοφορίας 28 ετών, με παράλληλη αύξηση Ιδίων Κεφαλαίων

 

Περισσότερα για την ΑΤΛΑΝΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ μπορείτε να δείτε εδώ.