Ο φιλικός διακανονισμός είναι μία διαδικασία που σας επιτρέπει να απευθυνθείτε στην ασφαλιστική σας εταιρεία για την αποζημίωσή σας από ατύχημα στο οποίο δεν ευθύνεστε.

 

Για την ενεργοποίηση του φιλικού διακανονισμού, θα πρέπει να είναι ενταγμένες σε αυτόν και οι δύο ασφαλιστικές εταιρείες των εμπλεκόμενων οχημάτων.

 

Από την στιγμή που κάνετε δήλωση φιλικού διακανονισμού, τότε το αυτοκίνητό σας το βλέπει ο πραγματογνώμονας της δικής σας ασφαλιστικής εταιρείας και κοστολογεί την ζημιά. Η ασφαλιστική σας κάνει ερώτημα στην ασφαλιστική του άλλου οχήματος για την αποδοχή ή όχι της ευθύνης. Η άλλη ασφαλιστική έχει ένα συγκεκριμένο χρονικό περιθώριο να απαντήσει θετικά η αρνητικά.

 

Σε περίπτωση που η άλλη ασφαλιστική απαντήσει θετικά για την αποδοχή της ζημιάς, τότε εφόσον έχετε στείλει στην ασφαλιστική σας τα τιμολόγια των επισκευών του αυτοκινήτου σας, αυτή σας αποζημιώνει και είναι πλεόν δική της ευθύνη να αποζημιωθεί από την άλλη ασφαλιστική.

 

Σε περίπτωση που η απάντηση της άλλης ασφαλιστικής είναι αρνητική για την αποδοχή της ευθύνης, τότε θα πρέπει να κινηθείτε νομικά ενάντίον του ιδιοκτήτη του άλλου οχήματος και της ασφαλιστικής του.

 

Ουσιαστικά αυτό που έχει σημασία είναι η αποδοχή ή όχι της ευθύνης για την ζημιά από την ασφαλιστική εταιρεία του άλλου εμπλεκόμενου οχήματος. Αυτό που θα σας προσφέρει ο φιλικός διακανονισμός είναι η απλούστευση των διαδικασιών, εφόσον εσείς θα απευθυνθείτε στην ασφαλιστική σας.

 

Βέβαια στην περίπτωση που δεν ισχύει ο φιλικός διακανονισμός, εάν ο ασφαλιστής σας ενδιαφερθεί θα μπορέσει να κάνει αυτός τις επικοινωνίες με την άλλη ασφαλιστική για την ολοκλήρωση της αποζημίωσής σας. Αυτό είναι και το ιδανικό, καθώς ο ασφαλιστής σας θα έχει την εμπειρία και τις γνώσεις να φέρει την αποζημίωση εις πέρας, χωρίς δυσάρεστες εκπλήξεις και ταλαιπωρία για εσάς.