ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ του asfalyseis.gr

1) Το λογότυπο και τα κείμενα του www.asfalyseis.gr είναι πνευματική ιδιοκτησία του ασφαλιστικού γραφείου "REIL IKE" και απαγορεύεται η οποιαδήποτε αναπαραγωγή και αναδημοσίευσή τους, χωρίς την προηγούμενη έγκριση από αυτήν.

2) Το www.asfalyseis.gr δεν ευθύνεται για οποιοδήποτε λάθος στην τιμολόγηση των ασφαλίστρων που οφείλετε σε μηχανογραφικό πρόβλημα ή αλλαγής τους από τις ασφαλιστικές εταιρείες και μπορεί να αρνηθεί την ασφάλιση του οχήματος λόγω διαφοράς που μπορεί να προκύψει από τα αναγραφόμενα στους τιμοκαταλόγους ασφάλιστρα με τα πραγματικά.

 

3) Βάσει του άρθρου 11 Π.Δ. 190/2006 και την πράξη 31/30-9-2013 της Τράπεζας της Ελλάδος, κατά την σύναψη ασφαλιστικής σύμβασης ο ασφαλιστικός σύμβουλος υποχρεούται να ενημερώσει τον πελάτη για τα επαγγελματικά του στοιχεία και τα δικαιώματα του ασφαλιζόμενου. Το έντυπο ενημέρωσης απο τον ασφαλιστικό διαμεσολαβητή μπορείτε να το δείτε εδώ . Κάνοντας χρήση της ιστοσελίδας μας, θεωρείται πως έχετε ενημερωθεί σχετικά και πως έχετε διαβάσει το εν λόγω έντυπο.

 

4) Βάσει του άρθρου 11 Π.Δ. 190/2006 και την πράξη 31/30-9-2013 της Τράπεζας της Ελλάδος, ο ασφαλιστικός διαμεσολαβητής υποχρεούται να ερευνά τις ασφαλιστικές ανάγκες σε συνεργασία με τον πελάτη και να συμπληρώνει το σχετικό έντυπο αναγκών του πελάτη. Η χρήση από εσάς των on line φορμών τιμολόγησης, αντικαθιστά το συγκεκριμένο έντυπο. Εναλλακτικά και αν δεν κάνετε χρήση κάποιας on-line φόρμας στην ιστοσελίδα μας, θα πρέπει επικοινωνήσετε μαζί μας για την συμπλήρωσή του πριν από την ασφάλισή σας και να το υπογράψετε κατά την παραλαβή του ασφαλιστηρίου σας.

 

5) Σύμφωνα με το άρθρο 8 παρ. 2 της Πράξης με αριθμό 30/2013 της εκτελεστικής επιτροπής της Τράπεζας της Ελλάδος, οι ασφαλιστικές εταιρείες υποχρεούνται να διασφαλίζουν ότι η κάλυψη των ασφαλιστικών συμβολαίων τους δεν θα αρχίζει πριν την καταβολή του ασφαλίστρου από τους ασφαλιζόμενους. Συνεπώς, για να παραλάβετε το ασφαλιστήριό σας, θα πρέπει πρώτα να εξοφλήσετε τα ασφάλιστρα.

 

6) Σας δίνεται η δυνατότητα να κάνετε αίτηση ασφάλισης, χωρίς να μας αποστείλετε την άδεια κυκλοφορίας και το δίπλωμά σας. Για να εκδοθεί όμως το συμβόλαιό σας, μπορεί να σας ζητήσουμε να μας τα στείλετε με fax, email, ή ταχυδρομικώς. Αυτό εξαρτάται απότο αν τα απαιτεί η ασφαλιστική στην οποία επιλέξατε να ασφαλιστείτε.

 

7) Σε περίπτωση που δίνεται η δυνατότητα από την ασφαλιστική που επιλέξατε να εκδοθεί συμβόλαιο χωρίς την αποστολή της άδειας κυκλοφορίας και του διπλώματος του οδηγού, τότε εάν δεν μας τα στείλετε είστε υπεύθυνοι για την ορθότητα των στοιχείων που καταχωρήσατε στην φόρμα της αίτησης ασφάλισης στην ιστοσελίδα μας και δεν ευθυνόμαστε για τυχόν λάθη ή παραλείψεις.

 

8) Ύστερα από την αίτηση ασφάλισης σε εμάς, θα παραλάβετε με email εντός 24 ωρών το ειδοποιητήριο πληρωμής σύμγωνα με τον τρόπο που επιλέξατε να πληρώσετε. Το ασφαλιστήριο συμβόλαιο θα εκδοθεί εντός 24 ωρών από την πληρωμή σας. Ο χρόνος έκδοσής του εξαρτάται από την ενημέρωση που έχουμε για την ολοκλήρωση της πληρωμής, από τις τράπεζες ή οποιαδήποτε άλλη εταιρεία έχει αναλάβει την είσπραξη των ασφαλίστρων. Εάν επιθυμείτε την άμεση έκδοση του συμβολαίου σας, θα πρέπει να επικοινωνήστε μαζί μας και να μας ενημερώσετε πως έχει γίνει η πληρωμή των ασφαλίστρων.

 

9) Σε περίπτωση που έχετε κάνει αίτηση ασφάλισης σε εμάς και κυκλοφορούσατε το όχημά σας πριν ενημερωθείτε από εμάς με email για την έκδοση του ασφαλιστηρίου σας, είστε υπέυθυνοι για οποιαδήποτε παράβαση για ανασφάλιστο όχημα διαπιστωθεί από την τροχαία ή σε περίπτωση που είχατε τροχαίο ατύχημα.

 

10) Υποχρεούμαστε να σας στείλουμε το ασφαλιστήριο συμβόλαιο σε φυσική ή ηλεκτρονική μορφή, εντός 2 εργάσιμων ημερών από την πληρωμή σας.

 

11) Η αποστολή των ειδοποιητηρίων πληρωμής γίνεται μόνο ηλεκτρονικά.

 

12) Οι καλύψεις των ασφαλιστικών αναφέρονται στις σελίδες μας. Προσπαθούμε να είμαστε όσο το δυνατόν πιο κατανοητοί στην περιγραφή των καλύψεων, αλλά για λεπτομερή ενημέρωση σχετικά με τους γενικούς και ειδικούς όρους των ασφαλιστηρίων συμβολαίων πριν την σύναψη της ασφαλιστικής σύμβασης, θα πρέπει να επικοινωνήσετε μαζί μας. Σε αντίθετη περίπτωση, θεωρούμε πως έχετε ενημερωθεί πλήρως  πριν την σύναψη της ασφαλιστικής σύμβασης.13) Με την αποστολή της αίτησης ασφάλισης σε εμάς, ο ασφαλιζόμενος αποδέχεται και συμφωνεί με τους παρόντες όρους χρήσης.14) Σε περίπτωση που μετανοιώσετε για την επιλογή σας ύστερα από την αποστολή της αίτησης ασφάλισης, τότε μπορείτε να μας ειδοποιήσετε με email και να μην πληρώσετε τα ασφάλιστρα που αναφέρονται στο ειδοποιητήριο πληρωμής που έχετε λάβει από εμάς. Ακόμη και μετά την πληρωμή και έκδοση του ασφαλιστηρίου, ο ασφαλιζόμενος έχει δικαίωμα εναντίωσης ή/και υπαναχώρησης, όπως ορίζει ο νόμος.15) Οι ασφαλιστικές εταιρείες που συνεργάζεται το www.asfalyseis.gr είναι αναγνωρισμένες από από τις αρμόδιες αρχές και έχουν άδεια λειτουργίας για ασφαλιστικές εργασίες στην Ελλάδα. Συνεχώς αξιολογούμε την φερεγγυότητα, την αξιοπιστία και τις παρεχόμενες υπηρεσίες των συνεργαζόμενων με εμάς ασφαλιστικών εταιρειών, αλλά δεν φέρουμε καμία ευθύνη σε περίπτωση ανάκλησης της άδειας λειτουργίας κάποιας από αυτές τις ασφαλιστικές.16) Οι όροι χρήσης του www.asfalyseis.gr , δύναται να αλλάξουν ανά πάσα στιγμή. Σε τέτοια περίπτωση, θα ειδοποιηθούν άμεσα οι πελάτες μας μέσω email, εφόσον αυτό που μας έδωσαν κατά την ασφάλισή τους είναι έγκυρο. Πάντως, δεν αποτελεί υποχρέωσή μας η ενημέρωση των πελατών μας και αυτοί θα πρέπει να ενημερώνονται επισκεπτόμενοι την ιστοσελίδα μας πριν την παραλαβή του ασφαλιστηρίου τους και ανά τακτά χρονικά διαστήματα για τους όρους χρήσης.