Η θραύση κρυστάλλων είναι μια προαιρετική κάλυψη που παρέχεται εφόσον την επιλέξει ο ασφαλισμένος. Αν και προαιρετική, οι στατιστικές δείχνουν ότι είναι από τις πλέον απαραίτητες.

 

 

Το καταγεγραμμένο μέσο κόστος ζημιάς για την θραύση κρυστάλλων κυμαίνεται στα 320 ευρώ. Αυτό φυσικά ισχύει για ασφαλισμένους που είχαν επιλέξει να έχουν την συγκεκριμένη κάλυψη. Πολλοί θα είναι εκείνοι που θα αναγκάστηκαν να επωμιστούν οι ίδιοι το κόστος επισκευής ή αντικατάστασης καθώς πρόκειται για μία από τις συχνότερες ζημιές που μπορούν να συμβούν σε ένα αυτοκίνητο. Το κόστος της αποκατάστασης της ζημιάς είναι σαφώς πολλαπλάσιο του κόστους επιλογής της συγκεκριμένης κάλυψης.

 

Η κάλυψη αυτή διαφέρει από Ασφαλιστική σε Ασφαλιστική και θα πρέπει να ενημερωθείτε για το τι ακριβώς παρέχει η δική σας Ασφαλιστική. Σε γενικές γραμμές, αφορά στην κάλυψη ζημιών σε πλαϊνά κρύσταλλα, στο εμπρόσθιο και στο οπίσθιο παρμπρίζ, περιλαμβανομένων και των εξόδων τοποθέτησής τους. Σε ορισμένες περιπτώσεις καλύπτονται επίσης οι πλαϊνοί καθρέπτες και η ηλιοροφή. Μπορεί να έχει κάποιο ποσό απαλλαγής και ανώτατο όριο αποζημίωσης. Επίσης μπορεί να καλύπτει όλες τις αιτίες ή να εξαιρεί κάποιες. Σε κάθε περίπτωση ρωτήστε τον Ασφαλιστικό σας σύμβουλο τόσο για το κόστος όσο και για τις παροχές.

 

Ένα άλλο χαρακτηριστικό που διαφέρει στην κάλυψη θραύσης κρυστάλλων ανά ασφαλιστική εταιρεία, είναι αν σας καλύπτει να επισκευάσετε το αυτοκίνητό σας σε οποιοδήποτε συνεργείο, ή σε συνεργαζόμενο συνεργεί ο της ασφαλιστικής εταιρείας. Πολλές ασφαλιστικές έχουν υψηλή απαλλαγή σε περίπτωση που η επισκευή γίνει σε συνεργείο της επιλογής σας, έτσι ώστε να ωθήσουν τους ασφαλιζόμενους να προτιμήσουν συνεργαζόμενα με την ασφαλιστική συνεργεία. Για περισσότερες λεπτομέρειες, συμβουλευτείτε το ασφαλιστήριο συμβόλαιό σας, ή τον ασφαλιστή σας.