Πληρωμή με κατάθεση σε τράπεζα / e-banking

Με κατάθεση σε μία από τις παρακάτω τράπεζες

1) ΕΘΝΙΚΗ : 47800665169
2) ALPHA  BANK: 510002002015619
3) ΠΕΙΡΑΙΩΣ : 5503095788742
4) EUROBANK : 00260126210200860611

 

Μέσω e-banking

1) ΕΘΝΙΚΗ :  GR6501104780000047800665169
2) ALPHA  BANK:  ​GR3101405100510002002015619

3) ΠΕΙΡΑΙΩΣ :  GR4901725030005503095788742
4) EUROBANK :  GR8502601260000210200860611

 

Δεν υπάρχουν έξοδα με αυτό τον τρόπο πληρωμής

Πληρωμή μέσω IRIS

 

Μπορείτε να πληρώσετε μέσω IRIS στο ΑΦΜ: 801150991

 

Μην ξεχάσετε όμως να μας ειδοποιήσετε για την πληρωμή σας,

καθώς είναι πολύ πιθανό να μην εμφανίζεται η αιτιολογία κατάθεσης,

ή ο αποστολέας των χρημάτων.

 

Δεν υπάρχουν έξοδα με αυτό τον τρόπο πληρωμής